menu

Ambil Angpao

Pertama didahulukan! Satu angpao hanya boleh diterima oleh seorang pemain sahaja, dan bilangan tempat adalah terhad.

Semua pemain yang telah mengambil angpao akan didedahkan di sini.